Tập Đoàn An Phú Hưng Việt Nam

  • An Phú Hưng Việt Nam

    Mang hưng thịnh đến nhà bạn

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn khách hàng 24/24
0987 101 209
icon social
Tập Đoàn An Phú Hưng Việt Nam

Ông Đỗ Ngọc Hùng

Chức vụ : Tổng Giám Đốc tập đoàn An Phú Hưng Việt Nam.

 

Tập Đoàn An phú hưng Việt Nam

ông Đỗ Ngọc Hùng  chức vụ : Tổng Giám Đốc

Tập đoàn An Phú Hưng việt Nam trở thành tập đoàn đa quốc gia. phát triễn những nghành chủ lực.

Lấy tâm đức làm nền tản phát triễn tập đoàn an phú hưng việt nam.

Lấy hạnh phúc của từng nhân viên là động lực phát triễn.

Lấy sáng tạo từng nhân viên làm phát triễn.

 

alttop